Naisten Pankin hanketyö

Kaikkien Naisten Pankin tukemien hankkeiden tavoitteena on naisten taloudellisen ja sosiaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Ensi sijaisesti pyrimme kohdistamaan tukemme syystä tai toisesta hauraassa asemassa oleville naisille: konfliktissa eläville, yksinhuoltajille, leskille, koulupudokkaille tai syrjäseuduilla asuville naisille.

Edistämme naisten omaehtoista yrittäjyyttä ja tuottoisaa toimeentuloa. Tuemme kasvua yrittäjyyteen naisten ja yhteisöjen lähtökohdista käsin sekä markkinat huomioiden. Pyrimme kestäviin ratkaisuihin, jotka kunnioittavat naisten omia valintoja ja jotka helpottavat naisten työtaakkaa eivätkä lisää sitä.

Hanketyön osa-alueita ovat:

 • Säästö- ja lainatoiminta; itsenäiset kyläpankit
  toiminnan kehittäminen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävälle pohjalle
 • Ammatillisen osaamisen kehittäminen
  Ammattikoulutus, kurssit ja ohjattu tekemällä oppiminen työllistymisen mahdollistavalla tasolla
 • Yrittäjyystaitojen kehittäminen
  Koulutus, ohjaus ja neuvonta, tavoitteena mahdollistaa yrittäjämäinen ote tulonhankintaan ja kasvu kohti yrittäjyyttä
 • Markkinoillepääsyn varmistaminen
  Markkinatieto, -yhteydet ja –kanavat ja näihin liittyvät neuvontapalvelut, järjestäytyminen, osuuskunnat
 • ”Business literacy”
  Funktionaalisen luku- ja laskutaidon kehittäminen
 • Elämän- ja kansalaistaitojen vahvistaminen
 • Oikeustietoisuuden vahvistaminen
 • Verkostoituminen
  Oppimisen ja osaamisen jakamisen ja vaikuttamisen välineenä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti