Naisten Pankin ohjausryhmä

Haluan tukea kehitysmaan naista

euroa

Naisten Pankin valtakunnallinen ohjausryhmä:

  • päättää strategisesta suunnasta ja Naisten Pankin toiminnan tavoitteista
  • hyväksyy Naisten Pankin avustuskohteet Kirkon Ulkomaanavun esittämistä vaihtoehdoista ja seuraa sekä arvioi vastaa toiminnan organisoinnista ja pelisäännöistä sekä seuraa tavoitteiden toteutumista
  • hyväksyy johtoryhmän laatiman tulevan vuoden toimintasuunnitelman
  • kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Ohjausryhmä koostuu 6 – 9 vapaaehtoisesta, joiden yhtäjaksoinen jäsenyyskausi on maksimissaan viisi vuotta. Tavoite on, että ohjausryhmäläisistä vaihtuu vuosittain yksi kolmasosa.

Ohjausryhmän jäsenet:

Anni Vepsäläinen, puheenjohtaja
Laura Remes
Anu Shibutani
Minna Varajärvi
Satu Mehtälä
Jarmo Sunnari
Tarja Wingren
Laura Pääkkönen
Paula Pauniaho
Suvi Virkkunen
Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanapu

Ohjausryhmän alainen kehittämisryhmä