Egen kampanj

Vad är Egen kampanj? Det är ett behändigt sätt att på webben starta en egen kampanj på det sätt och för det ändamål du önskar.

Omakampanja.fi  är den sida där du kan starta din kampanj till förmån för Kvinnobanken.

Exempel på goda insamlingsidéer:

Du kan starta en kampanj i ditt arbetsteam eller med dina vänner. På Omakampanja.fi kan du följa med hur er kampanj framskrider.

Hämta och kom med idéer: Oma kampanja