Ääni kehon ja mielen vapauttajana

Tutustumme äänen värähtelyn kiehtovaan maailmaan. Voimme kokea miten ääni hoitaa ja rentouttaa
kokonaisvaltaisesti. Äänellä voi myös ladata ” Jokaisen ääni on hyväksytty, emme suorita mitään. Voimme levätä, kellua ja virkistäytyä äänen virrassa. Mitään äänellisiä valmiuksia ei tarvita – tule sellaisena kuin olet!

Kurssi on tarkoitettu puhetyöläisille, hoitoalan henkilöstölle, opettajille, laulajille, kuorolaisille, ja kaikille jotka ovat kiinnostuneet ihmisäänen rajattomista mahdollisuuksista. Ohjaajana äänipedagogi, laulaja, musiikin maisteri

Hinta 23 euroa/hlö, josta Naisten Pankille 3 euroa

Tervetuloa!