Jelpparit kuukausikokous elokuu 2015

Paikallisryhmiä tukeva Jelppariryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Helsingissä ja osallistua voi myös nettiyhteyden kautta.

Jelppari innostaa ja kannustaa paikallisryhmiä jakamalla hyviä käytäntöjä, 
mm. uusien vapaaehtoisten hankkimisessa ja valmentamisessa.
• Jelppari painottaa varojenkeruuta, yhdessä tekemisen iloa sekä hallinnon 
  pitämistä yksinkertaisena.
• Jelppari varmistaa, että vapaaehtoiset ympäri Suomen ovat Naisten Pankin 
  toiminnan ydin.