Jelpparit kuukausikokous – syyskuu

Paikallisryhmiä tukeva Jelppariryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Helsingissä ja osallistua voi myös nettiyhteyden kautta.


Jelppari innostaa ja kannustaa paikallisryhmiä jakamalla hyviä käytäntöjä,
mm. uusien vapaaehtoisten hankkimisessa ja valmentamisessa.
• Jelppari painottaa varojenkeruuta, yhdessä tekemisen iloa sekä hallinnon
pitämistä yksinkertaisena.
• Jelppari varmistaa, että vapaaehtoiset ympäri Suomen ovat Naisten Pankin
toiminnan ydin.