Karjalan Messuosaston suunnittelupalaveri

Karjalan Messuosaston suunnittelupalaveri, mukana Juha Palosuo, joka on luvannut toimia osastomme rakennusmestarina.