Kätevä-messut

Naisten Pankin Lahden aluesolu mukana
Kätevä-messuilla 3.-4.11.2012.