Tekstaa NAISELLE numeroon 16499 (20€) ja tuet naisten koulutusta!

Kävele Naiselle Ammatti Sipoo 15.9.2019

Naisten Pankki kutsuu kaikki kehitysmaiden naisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet mukaan valtakunnalliseen Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumaan!
Kvinnobanken välkomnar dig till att gå ett yrke till en kvinna och direkt påverka kvinnors, och genom dem, deras familjs och hela samhällets välmående. Kom med!

Ilmoittaudu ja lahjoita >>

Mikä on Kävele Naiselle Ammatti? Vad är Gå ett Yrke till en Kvinna?

Suomen suurin hyväntekeväisyyskävely, Kävele Naiselle Ammatti, viettää juhlavuottaan kun tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo kymmenettä kertaa. Kävelyä järjestetään eri paikkakunnilla ympäri Suomen sekä ulkomailla. Valtakunnallisen tapahtuman avulla kerätään lahjoituksia, joilla tuetaan merkittävällä tavalla kehitysmaiden naisten koulutusta, toimeentuloa ja yrittäjyyttä. Yhden Ammatin arvo on 30€, jonka avulla yksi nainen kehitysmaassa pääsee oman toimeentulon alkuun. Ilmoittautumisen yhteydessä voit lahjoittaa vapaavalintaisen summan!

Finlands största promenad för välgörenhet, Gå ett Yrke till en Kvinna firar sitt jubileumsår 6-15.9.2019. GYK 10-evenemanget sätter tusentals mänskor i rörelse på tiotals orter i Finland och utomlands. Med donationerna understöder man kvinnornas utbildning och självständiga företagande i Asien och Afrika. Värdet för ett yrke är 30€ som hjälper en kvinna att få en god grund för att försörja sig själv i ett utvecklingsland. I samband med din anmälan kan du donera en valbar summa!

Ohjelma Program

Ohjelma on suunnittelun alla ja tarkentuu lähempänä tapahtumaa. Sen jo tiedämme, että säästä huolimatta tästä tulee hauskaa ja merkityksellistä! Yhteisen, energisen lämmittelyn meille ohjaa Sipoon Syke! Kävelyreittejä on kaksi, lyhyempi köpöttelyreitti ja pidempi reippailureitti.

Programmet är ännu under planering och uppdateras här närmare evenemanget. Redan nu vet vi att oberoende av väder blir det här både roligt och betydelsefullt! Sipoon Syke drar en gemensam, energifylld uppvärmning för oss inför starten på kyrkgården! Det finns två rutter att välja mellan, en kortare och en längre.

Mihin kerätyt varat käytetään?

Tapahtuman avulla kerätyt varat käytetään luotettavasti ja tehokkaasti Naisten Pankin työhön Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Naisten työllistymisellä on merkittäviä vaikutuksia koko perheen hyvinvoinnille – naiset pääsevät osaksi päätöksentekoa, koko perheen ravitsemus- ja terveystilanne parantuu, lasten koulunkäynti lisääntyy ja asuinolot kohentuvat. Kiitos, että sinä olet mukana tekemässä tätä tärkeää työtä!

Deltagaravgifter, andra donationer och vinst från försäljning går oavkortade till att stöda kvinnors utbildning och utkomst i Asien, Afrika och Mellanöstern. Varje 30€ motsvarar ett Yrke. När en kvinna får ett yrke förbättras hela familjens situation. Man har råd till mångsidigare kost och att till att låta barnen gå i skolan. Detta ger många ringar på vattnet för hela samhället! Tack, för att du är med och förändrar livet för många!

Tervetuloa! Välkommen!

Järjestäjinä Sipoon suomalainen seurakunta ja Sibbo svenska församling.
Kysymykset pirkko.perila@evl.fi

Arrangörer Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta.
Frågor milja.westerlund@evl.fi

Haluan vain lahjoittaa >>

Palaa Kävele Naiselle Ammatti -pääsivulle