Tee Kävele Naiselle Ammatti -lahjoitus helposti Mobile Pay numeroon 41109

Kvinnobanken på Åland och Emmaus Åland samarbetar på kvinnodagen

Kvinnobanken på Åland och Emmaus Åland samarbetar på kvinnodagen.

Butiken Second Hand Emmaus Mariehamn donerar en dagskassa till Kvinnobanken och Kvinnobanken på Åland informerar under dagen om verksamheten och möjligheter att stöda och donera.

Vi bjuder också på kaffe!