Kvinnobanken i Raseborg träff

Vi talar genom Malala om kvinnors och barns rättigheter i Kvinnobankens/Kyrkans Utlandshjälps projekt.