Tee Kävele Naiselle Ammatti -lahjoitus helposti Mobile Pay numeroon 41109

Lukevat Leidit

Kirjallisuuspiiri Lukevat Leidit kokoontuu joka kuukauden viimeisenä tiistaina.
Piiriä vetää Anneli Airola, jolta saat tiedot luettavista kirjoista.
anneli.airola@hotmail.com

Tervetuloa mukaan!