Mikkelin Naisten Pankin Ohjausryhmän kokoontuminen