Mikkelin Naisten Pankin ohjausryhmän kokoontuminen