Möte för alla aktiva!

Välkomna måndagen den 23.4 kl. 18.30. Kom med och planera sommarens aktiviteter! Din insats är värdefull!