Naiset – hyödyntämätön voimavara?

Gender kehitysyhteistyössä

Naiset ovat kehitysmaiden talouden hyödyntämätön voimavara, sanotaan. Olisiko kuitenkin niin, että naiset antavat oman suurenkin panoksensa talouteen, mutta sen yhteiskunnallinen merkitys jää huomiotta, sillä naisen taloudellinen aktiivisuus lasketaan usein kuuluvaksi kodin talouden piiriin? Missä kuuluu naisen ääni?

Illan aikana tutustumme gender-näkökulmaan yleisesti kehitysyhteistyössä ja erityisesti Naisten Pankin rahoittamissa hankkeissa. Pohdimme yhdessä, miten naiset, miehet, valta ja vastuu liittyvät toisiinsa, mitä eroa on biologisella ja yhteiskunnallisella sukupuolella, ja miten tämä ero parhaiten huomioidaan naisten sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantamisessa.

Pääkouluttajana on hankehallinnon suunnittelija Eija Mustonen, Kirkon Ulkomaanapu ja gender-asiantuntijana Satu Lassila Ulkoministeriöstä.

Ilmoittautuminen 29.10.2009 mennessä Marjatta Salorannalle (marjatta.saloranta(at)kirkonulkomaanapu.fi)