Naisten Pankin hankkeet Palestiinassa – koulutus

Naisten Pankin Syd-österbottenin aluesolu järjestää aktiiveille koulutusillan Naisten Pankin hanketyöstä Palestiinassa.

Kom och hör Johanna Norrdahl berätta om hur Kvinnobankens projekt fungerar i det verkliga livet. Johanna, som har sina rötter i Sideby, jobbar för Kyrkans utlandshjälp och ansvarar för kvinnobankens projekt i Palestina.

Kvällen ordnas tillsammans med Kristinestads svenska församling. Kaffeservering med frivillig donation – går förstås till kvinnobanken!