Naisten Pankin ilta Karjalaisen auditoriossa

Katja Hedberg kertoo Kongosta ja Naisten Pankin toiminnasta siellä. Naisten Pankin koordinaattori Jaana Hirsikangas esittelee Naisten Pankin toimintaa.
Lisätietoja Leilalta 0405252900