Naisten Pankin infoilta

Tule kuulemaan Naisten Pankista! Puhumassa Naisten Pankin koordinaattori Jaana Hirsikangas Kirkon Ulkomaanavulta.