Naisten Pankin Jyväskylän aluesolun ohjausryhmän kokous