Naisten Pankin Kevätpäivät 2020

Naisten Pankin Kevätpäivät Järvenpäässä 21.-22.3. on peruttu.

Ikäväksemme joudumme perumaan Järvenpään Kevätpäivät 21.-22.3. koronavirustilanteen vuoksi. Ohjausryhmän puheenjohtaja Anni Vepsäläinen, johtoryhmän puheenjohtajat Liisa Kapanen ja Paula Pauniaho sekä yhteyspäällikkö Ulla Räisänen ovat yhdessä harkinneet kokonaistilannetta ja päätyneet tilaisuuden perumiseen, jotta vapaaehtoiset välttyisivät mahdollisilta tartunnoilta.

Kevätpäiville on ilmoittautunut 67 vapaaehtoista ja osallistuminen edellyttää matkustamista, mikä lisää osallistujien tartuntariskiä. Haluamme välttää tällä päätöksellä myös viime hetken perumiset ensi viikolla.

THL on todennut, että Suomessa tullaan todennäköisesti tunnistamaan lisää tartuntoja lähipäivinä. Uudellamaalla on eniten tartuntatapauksia ja siksi harkittu varovaisuus on tarpeen. Act Alliance, kirkollisten avustusjärjestöjen kattojärjestö, jonka jäsen KUA on, on suositellut isojen tapahtumien, joiden järjestäminen juuri sinä ajankohtana ei ole välttämätöntä, perumista.

Johtoryhmä suunnittelee tilaisuuden siirtämistä syksyyn, jolloin syyspäivät voitaisiin pitää kaksipäiväisenä. Kevätpäivien ajankohtaisista asioista ja esityksistä viestimme erikseen tällä kanavalla ja Jelpparipostissa.

Korvaamme luonnollisesti kaikkien jo hankittujen matkalippujen kustannukset. Matkalaskulomake löytyy tästä. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitetaan Anne Ronkaiselle anne.ronkainen@kua.fi.