Naisten Pankin ohjausryhmän kokous

Naisten Pankin ohjausryhmä kokoontuu toista kertaa vuonna 2018 Helsingissä maanantaina 16. huhtikuuta.

Naisten Pankin valtakunnallinen ohjausryhmä päättää Naisten Pankin strategisesta suunnasta ja toiminnan tavoitteista. Ohjausryhmä hyväksyy Naisten Pankin hankkeet Kirkon Ulkomaanavun esitysten pohjalta ja seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista.