Naisten Pankin ohjausryhmän kokous

Naisten Pankin ohjausryhmä kokoustaa maaliskuussa.

Naisten Pankin valtakunnallinen ohjausryhmä päättää Naisten Pankin strategisesta suunnasta ja toiminnan tavoitteista. Ohjausryhmä hyväksyy Naisten Pankin hankkeet Kirkon Ulkomaanavun esitysten pohjalta sekä seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista.