Tue tasa-arvoisempaa maailmaa naisille. Tekstaa haluamasi summa Mobile Pay nro 41109

Naisten Pankin ohjausryhmän kokous

Naisten Pankin ohjausryhmä kokoustaa kesäkuussa.

Naisten Pankin valtakunnallinen ohjausryhmä päättää Naisten Pankin strategisesta suunnasta ja toiminnan tavoitteista. Ohjausryhmä hyväksyy Naisten Pankin hankkeet Kirkon Ulkomaanavun esitysten pohjalta sekä seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista.