Naisten Pankin ohjausryhmän kokous

Valtakunnallisen ohjausryhmän kokous.

Ohjausryhmän työhön pääsee tutustumaan kokousmuistioiden kautta.