Naisten Pankin ohjausryhmän kokous

Valtakunnallisen ohjausryhmän kokous.