Naisten Pankin Viestinvinti Rebecca-yhdistykselle

Naisten Pankin Viestinviejät ovat ahkerasti välittäneet Naisten Pankin tarinaa Vaasanseudulla.