Naisten Pankin Viestinvinti Vaasan suomalaiselle naisklubille

Naisten Pankin Viestinviejät ovat ahkerasti välittäneet Naisten Pankin tarinaa Vaasanseudulla.