Naisten Pankin Viestinvinti Vähäkyrö-seuralle

Naisten Pankin Viestinviejät ovat ahkerasti välittäneet Naisten Pankin tarinaa Vaasanseudulla.