Naisten Pankin Viestinvinti Yrittäjänaisille

Naisten Pankin Viestinviejät ovat ahkerasti välittäneet Naisten Pankin tarinaa Vaasanseudulla.