Naisten Pankki Mikkelin lukupiirin kokoontuminen

Lukupiirin 11. kokoontuminen