Naisten Pankki Mikkelin lukupiirin kokoontuminen

Lukupiiri 13. kokoontuminen