Naisten Pankki Mikkelin lukupiirin kokoontuminen

Lukupiirin 14. kokoontuminen