Naisten Pankki Mikkelin lukupiirin kokoontuminen

Lukupiirin 17. kokoontuminen