Naisten Pankki Mikkelin lukupiirin kokoontuminen

Lukupiirin 10. kokoontuminen.