Naistenpäivän lipaskeräys 7.3.2020 Sokos, Lahti

NAISTEN PANKIN LIPASKERÄYS
Perinteinen naistenpäivän lipaskeräys Sokoksella lauantaina 7.maaliskuuta klo 10-17.
Jo kolmellakymmenellä eurolla yksi kehittyvien maiden nainen saa ammatillisen
koulutuksen, joka muuttaa hänen elämänsä. Koulutuksen ja omien tulojen avulla naisten
asema ja arvostus yhteisössä kasvavat. Naiset ovat pitäneet erityisen tärkeänä, että tyttäret
saavat koulutusta, johon heillä itsellään ei ollut mahdollisuutta. Monet Naisten Pankin
hankkeissa mukana olleet naiset ovat myös kertoneet perheväkivallan vähentyneen.
Suomalaisten naisten perustama Naisten Pankki kerää vapaaehtoisvoimin varoja kehittyvien
maiden naisten koulutukseen ja yrittäjyyteen. Naisten Pankin hanketoimintaa toteuttaa ja hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu. Hankkeet ovat pitkäaikaisia, jotta vaikutus olisi pysyvä. Tällä hetkellä Naisten Pankilla on hankkeita Ugandassa, Keski-Afrikan Tasavallassa, Nepalissa,
Myanmarissa, Kambodžassa ja Jordaniassa.