Oulun aluesolun info

Alussa kahvit, puhujina Leena Ilvesluoto ja Päivi Korkee