Temakväll – Emma Engdahl 160 år

Föredrag av Ulla Grönvall-Streng om operasångerskan Emma Engdahl-Jägerskiöld (f. Madsén) med anledning av att det 26.4 förflutit 160 år sedan hennes födelse. Frivilligt bidrag till Kvinnobanken/Kyrkans Utlandshjälpsfond för utbildning av kvinnor i u-länderna.

Varmt välkommen!