Promoting Women’s Entrepreneurship 2017 – 2019

Maa: Kambodza
Alue: 45 kylää Siem Reapin provinssissa
Kesto: 2017 – 2019
Budjetti: 300 000 € kolmelle vuodelle
Hankkeen nimi: Promoting Women’s Entrepreneurship
Hyödynsaajien määrä: 670
Kumppanijärjestö: Cambodian Women’s Crisis Center

Promoting Women’s Entrepreneurship -hankkeen tavoitteena on taloudellisesti voimauttaa naisia ja tyttöjä.
Tämä tapahtuu tukemalla haavoittuvassa asemassa olevien tyttöjen koulunkäyntiä sekä laina- ja säästöryhmien toimintaa.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Kambodzassa alkoi vuoden 2017 alusta Promoting Women’s
Entrepreneurship -hanke, joka on jatkoa vuosina 2013 – 2016 toteutetulle Women In Action -hankkeelle.

Kokonaisbudjetti on vuosille 2017 – 2019 on 300 000 € ja sen avulla 670 naista 45 kylästä pääsee kestävämmän toimeentulon pariin.

Hankkeen tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Hankkeen tavoitteena on taloudellisesti voimauttaa naisia ja tyttöjä. Hankkeen myötä haavoittuvassa asemassa olevat tytöt pääsevät stipendien avulla jatkamaan yläkoulu- tai ammattiopintoja.

Lisäksi edellisen hankevaiheen aikana syntyneiden laina- ja säästöryhmien toimintakykyä tuetaan ja uusia jäseniä otetaan mukaan. Kolmen vuoden aikana mukana olevat naiset oppivat uusia yrittäjyystaitoja ja saavat taloudellista tukea aloittaa ja operoida omia yrityksiään.

Naisten Pankin hankkeen myötä naiset myös oppivat kuinka säästää rahaa ollakseen taloudellisesti itsenäisiä.

Hankkeen tuloksia vuonna 2018:

Vuoden aikana 100 tyttöä sai stipendin, joka mahdollisti koulunkäynnin. Stipendit pitivät sisällään esimerkiksi koulutusmateriaalia, pyörän, kuukausittaisen ”taskurahan”, rahallista tukea ylimääräisiin oppitunteihin ja majoituksen koulun lähettyvillä. Lisäksi 12 tyttöä oli osana ammatillista koulutusta. Koulutus piti sisällään esimerkiksi ruoanlaittoa, vastaanoton hoitamista, kodinhoitoa, kauneushoitoa, IT-taitoja ja englannin kielen tunteja.

Tuetuista oppilaista kahdeksan toimi myös nuorisolähettiläinä, jotka järjestivät 9 tilaisuutta tietoisuuden lisäämiseksi muun muassa naisten ja lasten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon sekä sukupuolittuneen väkivallan teemoista. Tilaisuuksiin osallistui 182 oppilasta luokilta 7, 8 ja 9.

Hankkeen työntekijät tekivät yhteensä 124 vierailua tyttöjen koteihin. Vierailujen aikana havainnointiin perheiden elämäntilanteita ja annettiin sekä tytöille että perheille neuvontaa. Vierailujen tarkoitus on antaa tukea perheille ja korostaa tyttöjen koulunkäynnin tärkeyttä. Vuoden aikana järjestettiin lisäksi yhteensä neljä kampanjaa, joissa kannustettiin vanhempia lähettämään lapset kouluun. Arviolta noin 640 ihmistä (terveyden alan ihmisiä, kylien viranomaisia, opettajia, kyläläisiä ja oppilaita) oli mukana kampanjoissa.

Lisäksi hankkeessa tuettiin myös naisten toimeentuloa ja laina- ja säästöryhmiä. Laina- ja säästöryhmiä on tällä hetkellä toiminnassa 25. Ryhmissä on yhteensä 895 jäsentä, joista naisia on 694. Ryhmien jäsenistä 595 onnistuivat laajentamaan liiketoimintaansa lainojen sekä koulutuksen tuella. Lainojen keskimääräinen koko laina- ja säästöryhmien jäsenille oli noin 385 euroa. Hankkeen työntekijät ovat myös havainnoineet ja fasilitoineet laina- ja säästöryhmien kokouksia yhteensä 285 kertaa vuoden aikana

Hankkeen vuosiraportit englanniksi >>

Hankkeen tuloksia vuonna 2017:

  • Tyttöjen koulunkäynnin tukeminen
  • 100 tyttöä sai stipendin, jonka avulla he pystyivät jatkamaan opintojaan.
  • Paikalliset kumppanit tekivät 200 vierailua stipendejä saaneiden tyttöjen koteihin. Vierailujen aikana keskusteltiin koulutuksen tärkeydestä, perheiden tilanteesta sekä annettiin tukea tytöille ja heidän vanhemmilleen.
  • Tuettiin 2 kirjastoa, joihin tytöillä oli pääsy. Laajennettiin kirjastojen lukumateriaalin tarjontaa.
  • 13 tytöstä 12 valmistui viimeiseltä luokalta.
  • 6 nuorisolähettilästä järjesti 8 koulutustilaisuutta 96 oppilaalle. Tilaisuudet käsittelivät muun muassa naisten oikeuksia ja tasa-arvoa.
  • Naisten taloudellisen voimaantumisen tukeminen 25 säästöryhmällä on 785 jäsentä. Vuoden aikana perustettiin 2 uutta säästöryhmää, joilla on 76 jäsentä.
  • 19 jäsentä sai yrittäjyyskoulutusta Naisten Pankin Skills Donation -vapaaehtoiselta. Koulutuksessa opittiin muun muassa liiketoimintasuunnitelman tekemisestä.
  • 31 jäsentä sai koulutusta konfliktin ratkaisusta. Koulutuksella tuettiin erityisesti säästöryhmien hallinnollista puolta.
  • 616 jäsentä vastaanotti lainaa. Lainan keskimääräinen koko oli 260 €.