Women: Hope and Growth 2011 – 2014

Hanke voimaannuttaa naisia ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan perustaa naisryhmiä, maatalousosuuskuntia ja pienyrityksiä. Hanke kouluttaa naisia ja kasvattaa yhteisöjen tietoisuutta naisten oikeuksista.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Kambodza
Alue: Kampong Speu, Kampong Chhnang, Pursat and Battambang
Kesto: 2011 – 2014
Budjetti: 625 000 € (neljälle vuodelle)
Hankkeen nimi: Women: Hope and Growth
Hyödynsaajien määrä: 5250
Kumppanijärjestö: Life With Dignity

Tavoitteet:

Hankkeen myötä naisten sosiaalinen ja taloudellinen asema vahvistuu ja he kykenevät ajamaan ja turvaamaan omia etujaan.

 1. Naisten taloudellinen asema vahvistuu tulonhankintaa vahvistavien toimintojen kautta
 2. Vahvistaa naisten omanarvon- ja itsetuntoa ja sitä kautta lisätä osallisuutta päätöksenteossa kotitalouksien ja yhteisön tasolla.

Hankkeessa:

 • perustetaan kyläpankkeja ja maatalousosuuskuntia, jotka fasilitoivat rahoituspalveluja
 • linkitetään maataloustuotteita markkinoille
 • annetaan koulutusta ammatillisissa ja pienyrittäjyystaidoissa
 • vahvistetaan naisten valmiuksia osallistua yhteisön päätöksentekoon
 • lisätään naisten tietoutta omista oikeuksistaan esimerkiksi vähentää hyväksikäyttöä ja perheväkivaltaa

Saavutukset:

Hankkeen päätteeksi tehdyn evaluaation mukaan kyläpankkitoiminta on merkittävästi muuttunut naisten asemaa, osallisuutta ja päätöksentekomahdollisuuksia niin perhe- kuin kylätasollakin. 

Osuuskuntien ja kyläpankkien jäsenet ovat saaneet runsaasti koulutusta ja ohjausta yrittäjyydestä, sosiaalisista ja terveystiedoista. Naisten voimaantumiseen ja omistajuuteen on kiinnitetty paljon huomiota, jotta he ovat kyvykkäitä ylläpitämään kyläpankkien ja osuuskuntien toimintoja yllä hankeen päätyttyä.

Yli 5250 ihmistä hyötyi hankkeen myötä toimineista naisten maatalousosuuskunnista, kyläpankeista, naisryhmistä, yhteisistä yrittäjäryhmistä ja naisverkostoista.

Hankkeeseen osallistuneet naiset ovat omalta osaltaan myönteisesti vaikuttaneet kyliensä kehitykseen jakamalla oppimiaan taitojaan, uusilla ammattitaidoillaan ja vahvistamalla yhteisöjen taloudellista asemaa.

 • 13 perustettua kyläpankkia. Näissä on 835 jäsentä, joista ainakin 80% on naisia.
 • 24 perustettua naisten johtamaa maatalousosuuskuntaa 152 kylässä ja vahvistivat 4400 kotitalouden toimeentuloa. Kaikki osuuskunnat ovat rekisteröityneet virallisiksi maatalousosuuskunniksi.
 • Osuuskunnat toimivat kukin omalla tavallaan, mutta niiden palvelujen piirissä on muun muassa: oman maan tai toimiston omistus; yritystoimintaa esimerkiksi rahan tai siementen lainaamisen parissa; siementen, lannoitteiden, polttoaineen tai eläintenruuan hankintaa ja myyntiä.
 • Naisten taidot johtajuudessa, kirjanpidossa, taloushallinnossa, markkinoinnissa ja verkostoinnissa.
 • Naisten voimaantumistavoite on saavutettu, sillä n. 80 % kyläpankkien ja maatalousosuuskuntien jäsenistä ja n. 90 % näiden luottamushenkilöistä on naisia.
 • Naisten oikeuksista tiedottaminen on onnistunut ja sen myötä 68 yhteisöä sisällytti naisnäkökulman kylän kehityssuunnitelmaansa.
 • Naisten oikeustietoisuus- ja kansalaistaitokoulutukset saivat aikaan sen, että naisten itsetunto ja omanarvontunto vahvistui merkittävästi. Nyt naiset uskaltavat nostaa heitä koskevia asioita esiin ja puhua omien oikeuksiensa puolesta, esimerkiksi perheväkivallasta.
 • Naiset soveltavat arjessaan terveyteen ja oikeuksiinsa liittyviä oppejaan. Nyt perheet voivat paremmin, kun naiset tietävät enemmän ravitsemuksesta, hygieniasta, santitaatiosta, lisääntymisterveydestä, perheväkivallasta ja ihmiskaupasta.
 • Kotitalouksien tulonlähteet ovat monimuotoistuneet hankkeen myötä.

Kasvanut ansiotulo

Alkukartoituksen aikaan kotitalouden keskiarvoinen päiväansio oli 1,2 dollaria. Loppuevaluaation aikaan se oli noussut 5,73 dollariin.

 • 68,3% ilmoitti päiväansioksi yli 4$
 • 25% ilmoitti päiväansioksi  $2 – $4
 • 6.67%) ilmoitti päiväansioksi alle $2.

Selvästi tehokkain ansaintakeino löytyi maanviljelyn parista: Ne, jotka kasvattivat viljelykasveja myyntiin (ei perheen / eläintensä käyttöön), pystyivät ansaitsemaan yli 5 $ / päivä.

Kyläpankkien ja osuuskuntien jäsenet aloittivat toimeentulon hankintaa jäsenlainojen turvin. Lainat liikkuvat 250 ja 1000 $ välillä.

Tulonlähteistä yleisimpiä olivat mm. riisin viljely, eläinten kasvatus, elintarvikkeiden myynti ja kasvisten viljely.

Hankkeen loppuevaluaatiossa tärkeimmät löydökset olivat, että hanke on ollut menestyksekäs ja vastaa kotitalouksien ja kyläyhteisöjen tarpeisiin toimeentulon saralla. Hankkeen suunnitelluiden osa-alueiden kohdalla toteutumisprosentit olivat 80 – 100%.

Maaseutualueiden naisilla on yleensä matalampi koulutustaso kuin miehillä. Kyläpankit ja osuuskunnat ovat tarjonneet kylien naisille mahdollisuuden oppia ja alkaa käyttää oppimaansa.

Hankkeeseen osallistuneiden naisten tarinoita