Women In Action 2013 – 2016

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Kambodza
Alue: 62 kylän alueella Siem Reapin provinssissa
Kesto: 6/2013 – 12/2016
Budjetti: 352 000 € (neljälle vuodelle)
Hankkeen nimi: Women In Action
Hyödynsaajien määrä: 670
Kumppanijärjestö: Cambodian Women’s Crisis Center

Tavoite

Naisten ja tyttöjen voimaantuminen siten, että heidän elinolonsa paranevat vahvojen verkostojen kautta. Aseman parantumisen myötä naiset ovat kyvykkäitä voittamaan taloudelliset haasteet ja vähentämään kaikenlaista väkivaltaa.

 • Voimaantuneet naiset pystyvät hankkimaan elantoa ryhmä- ja pienyritysten kautta.
 • Sosiaaliset turvaverkostot pitävät huolta naisten haavoittuvuudesta taloudellisten haasteiden ja kaikenlaisen väkivallan kohdatessa.
 • Köyhien perheiden tytöt voimaantuvat koulutuksen kautta.
 • Yhteisöt ymmärtävät naisten ja lasten oikeudet ja koulutuksen merkityksen.

Hankkeen saavutukset

Hanke kesti kolmen ja puoli vuotta ja sen saavutukset evaluoitiin lopuksi. Evalutaatio toteaa, että hankkeen tavoitteet saavutettiin ja sen toiminnoilla on ollut merikttävä vaikutus hyödynsaajien tietoihin ja taitoihin.

Vuosien aikana perustettiin 21 laina- ja säästöryhmää. Ne todettiin toimivaksi muodoksi jakaa informaatiota ja ideoida naisten kesken. Laina- ja säästöryhmät saivat aikaan positiivista muutosta asenteissa ja käytöksessä. Valtaosa 21 jäsenistä on saavuttamassa taloudellisen itsenäisyyden ja pystyvät vähentämään perheidensä köyhyyttä, varmistamaan ruokaturvaa ja mahdollistamaan lasten koulunkäynnin.

Ne naiset, jotka saivat hankkeen myötä ammatillista koulutusta, raportoivat, että heidän keskiarvoinen päivittäinen ansionsa ylitti köyhyysrajan, joka on 1,25 $ / päivä.

Naisten osallisuus asuinyhteisöjensä päätöksentekoprosesseissa on vahvistunut merkittävästi ja miehet tukevat nykyisin vaimojensa yhteiskunnallista aktiivisuutta ahkerammin kuin ennen.

Hankkeen myötä kouluun päässeet tytöt olivat menestyneet erinomaisesti ja koulutuksella oli positiivinen vaikutus heidän elämäänsä. Lukiotasoa vastaavasta koulutuksesta vuosina 2014 tai 2015 valmistuneet tytöt ovat saaneet töitä ja tukevat perheidensä taloudellista tilannetta.

Tip Phor kutoo kangaspuillaan huiveja myytäväksi.

Esimerkkejä vuodelta 2016

 • Laina- ja säästöryhmissä oli yhteensä 610 jäsentä, joista 85 % naisia.
 • Ryhmillä oli pääomaa yhteensä 60 900 $. Vuonna 2015 pääomaa oli 28 744 $.
 • Vuonna 2016 yhteensä 494 jäsentä sai lainaa. Keskiarvoinen lainan koko oli 182 €, joka on 65 % isompi kuin edellisenä vuonna.
 • Raportoitu kuukausiansio on 337 €, joka on 27 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansioita on tullut muun muassa sian- ja kanankasvatuksesta, vihannesten viljelystä, huivien ja kankaan kudonnasta.
 • Monitorointien pohjalta todettiin, että 8 laina- ja säästöryhmistä on itsenäisiä, 8 tarvitsee vielä jonkin tason tukea ja 5 ryhmistä on heikompia ja tarvitsevat enemmän ohjausta.
 • Laina- ja säästöryhmät saivat jatkuvaa mentorointia ja valmennusta hankkeen kumppanijärjestön toimesta. Tätä tapahtui 255 kertaa vuoden aikana ja se vahvistaa ryhmien taloudellista ja organisaatorista toimintaa.
 • 31 jäsentä 21 laina- ja säästöryhmästä osallistui kahteen kirjanpitokoulutukseen.
 • 21 laina- ja säästöryhmä piti yhteensä 231 kuukausittaista tapaamista, joissa jaetaan ryhmien kokemuksia.
 • 27 laina- ja säästöryhmän jäsentä osallistui pienyrityksen hallinto ja johtaminen -koulutukseen.
 • 100 tytölle tarjottiin kuukausittaiset koulutusstipendit, tukiopetustunteja ja koulutarvikkeet. Osalle tarjottiin myös majoitus. Stipendiaatteja on perusopetuksen ala- ja yläkoulussa ja lukiossa.
  • Lukukausitapaamisia järjestettiin kaksi, joiden aikana puhutaan tyttöjen koulutuksen tärkeyden puolesta ja vanhempien tuen tärkeydestä.
  • 3 tyttöä valmistui lukiotason koulusta ja jatkoi ammatillisia opintoja Siem Reapissä.

Hanke on saanut jatkorahoituksen vuosille 2017 – 2019.

Hankkeen vuosiportit englanniksi