Women Socio-Economic Reconstruction in Kayin State 2018 – 2020

Women Socio-Economic Reconstruction in Kayin State -hankkeessa naiset saavat muun muassa ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta.

Maa: Myanmar
Alue: Kayin State (Kaakkois-Myanmarissa)
Kesto: 2018 – 2020
Budjetti:  306 000 € (kolmelle vuodelle)
Hankkeen nimi: Women Socio-Economic Reconstruction in Kayin State
Hyödynsaajien määrä: 1800
Kumppanijärjestö: Kaw Lah Foundation (KLF)

Women Socio-Economic Reconstruction in Kayin State -hanke käynnistyy vuonna 2018. Hankkeen piirissä tulee olemaan jopa 1800 hyödynsaajaa. Hanke toteutetaan Kayin Staten alueella, joka on yksi vähiten kehittyneistä alueista Myanmarissa.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Hanke alkoi valmisteluvaiheella, jonka tavoitteena oli tunnistaa mikä on naisten rooli alueella ja millaisia haasteita naisilla ja heidän perheillään on. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa mahdollisia taloudellisia vaihtoehtoja naisten osallistumiselle konfliktin jälkeisen talouden rakentamiseen ja sosioekonomiseen jälleenrakentamiseen. Valmisteluvaihe toteutettiin keräämällä tietoa sekä etsimällä ja tunnistamalla luovia liiketoimintamalleja sekä yksityisen sektorin kumppaneita.

Implementaatiovaiheessa voimautetaan naisyrittäjiä teknisen ja taloudellisen tuen avulla, tarjotaan toimintakykyisiä pienyritys- ja liiketoimintamalleja sekä tuetaan jo olemassa olevien naisyrittäjien taloudellista kehitystä. Lisäksi tarjotaan koulutusta maaseutuyrittäjyydestä.

Hankkeen tuloksia vuodelta 2018:

  • Hanke aloitettiin tiedonkeruulla 15 kylässä, jonka avulla pystyttiin selvittämään naisten toimeentulon tilannetta ja kartoittaa tuen tarvetta.
  • 15 naisryhmää perustettiin, joissa jäseniä 234. Jäsenistä yli puolet ovat hyvin haavoittuvassa asemassa olevia naisia.
  • 125 naisryhmän jäsentä sai rahallista tukea yrityssuunnitelmansa toteuttamiseen.
  • 209 naisryhmän jäsentä osallistui toimeentulo-, naisjohtajuus- ja tasa-arvokoulutuksiin.

 

Hanke-raportti kokonaisuudessaan englanniksi