Women’s Livelihood Empowerment Project 2017 – 2019

Maa: Myanmar
Alue: Chin, Kayin ja Rakhine osavaltiot
Kesto: 2017 – 2019
Budjetti: 350 000 € (kolmelle vuodelle)
Hankkeen nimi: Women’s Livelihood Empowerment Project
Hyödynsaajien määrä: 1500 naista
Kumppanijärjestö: The Lutheran World Federation – Myanmar Program

Tavoite on, että Naisten Pankin kolmevuotisen työn myötä mukana olevilla 1500 naisella on kestävä toimeentulo laina- ja säästöryhmien kautta.

Tue kehitysmaan naista

euroa

Women’s Livelihood Empowerment -hanke pohjautuu Naisten Pankin 2014 – 2016 rahoittamaan Project for Improving Women’s Livelihoods -hankkeeseen. Tuolloin työtä tehtiin 28 kylässä Ayeyarwaddy deltan alueella. Hankkeen myötä yli 400 naista aloitti pienyrittäjyyttä tai pääsi muutoin toimeentuloon kiinni lainoituksen ja koulutuksen kautta. Nämä naisryhmien jäsenet osallistuvat nyt aktiivisesti kyliensä päätöksentekoon.

Project for Improving Women’s Livelihoods -hanke osoitti, että mukana olevat naiset ymmärtävät laina- ja säästöryhmän tuomien mahdollisuuksien merkityksen toimeentulonsa kehittämisessä. Naiset kuitenkin kokivat, että ryhmät tarvitsisivat tiiviimpää tukea johtamisen, kirjanpidon, yrittäjyystaitojen, verkostoitumisen, markkinoille pääsyn ja ryhmien virallistamisen parissa. Ryhmät myös haluavat laajentaa lainakykyään ja pääsyn uusien markkinoiden äärelle.

Uusi Women’s Livelihood Empowerment -hanke pohjautuu näille kolmen vuoden aikana saaduille kokemuksille. Nyt mukana on 100 kylää.

Hankkeen myötä:

 • naiset saavat mahdollisuuden aloittaa omaa tulonhankintaan / pienyrittäjyyttä
 • naiset voimaantuvat osallistumaan kotitalouksiensa sekä kylätason päätöksentekoon
 • naisryhmät linkitetään urbaaneille markkinoille

Tämä tapahtuu seuraavien toimintojen kautta:

 • yrittäjyyskoulutus
 • laina- ja säästöryhmien johtamiskoulutus
 • opintomatkat osuuskuntiin
 • analyysi maaseutu-kaupunki-markkinoista
 • suhteiden luonti ja verkostoituminen osuuskuntien kanssa, joilla on toimivaa maaseutu-kaupunki-välistä kauppaa
 • taloudellisen tuen fasilitointi uusien yritysten / tulonhankintakeinojen aloittamiseksi

Hankkeen tuloksia vuonna 2018:

 • 55 toimivaa naisryhmää, joissa yhteensä 815 jäsentä.
 • Vuonna 2018 Annin alueelle perustettiin 20 uutta naisryhmää, joissa on yhteensä 291 jäsentä.
 • Naisryhmien jäsenten paikallinen vaikuttamistyö on lisääntynyt: Kaikista naisryhmän jäsenistä 43 prosenttia osallistuu myös kyläkehitys komiteoiden toimintaan.
 • 815 henkilöä sai lainan laina- ja säästöryhmästä. Lainan koko vaihteli 30 eurosta 170 euroon.
 • 166 naista osallistui ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksiin. Kurssit käsittelivät muun muassa saippuan valmistusta, mekaniikkaa sekä kirjanpitoa.
 • Vuonna 2017 perustettujen naisryhmien verkostoitumisen ja teknisen osaamisen tukemista jatkettiin.
 • Viime vuonna maan poliittinen tilanne ja hankealueiden kokemat tulvat aiheuttivat haasteita hankkeen toteutuksessa.

Hankkeen vuosiraportit englanniksi