Nepalin vaikuttamispilotti

Tue Naisten Pankin hanketyötä

euroa

Maaliskuussa 2012 Kirkon Ulkomaanapu järjesti Nepaliin vaikuttamismatkan, johon osallistui edustajia poliittisista puolueista ja liike-elämästä: Jan Vapaavuori (kok), Tuomo Puumala (kesk), Jan Toivola (vihr), Pirkko Mattila (ps), Tarja Kantola (sd/UM), Arja Suominen (Finnair) ja Helena Arlander (Finnfund/NP).

Ryhmä tapasi kansallisen suunnittelukomitean, maareformista vastaavan ministeriön, perustuslakia säätävän kokouksen, poliittisten puolueiden ja Nepalin keskuskauppakamarin johtoa sekä mediaa. Tapaamisissa nostettiin esiin maaoikeuskysymyksiin ja naisten asemaan liittyviä kysymyksiä. Suomen suurlähetystö järjesti myös perustuslain laadintaa koskevan konsultaation poliittisten puolueiden kanssa.

Pilotin seurauksena vaikuttamistoiminnasta on tullut osa Naisten Pankin perushanketyötä Nepalissa. Yhteisöissä on koulutettu neuvojia, jotka pystyvät toimimaan naisten maa- ja omistusoikeuksien edistäjinä paikallis- ja aluehallinnon tasolla. Tämä verkosto, joka koostuu naisista ja miehistä, tulee jatkossakin toimimaan kylien naisten tukena. Naisryhmät ja osuuskunnat ovat aktivoituneet hakemaan tukirahoitusta erilaisista valtiollisista rahoituslähteistä.

 TAKAISIN -> NEPAL