Economic empowerment and self-reliance project for women in Northern Uganda 2014 – 2017

Neljävuotisen hankkeen tavoitteena on parantaa haavoittuvassa asemassa olevien naisten toimeentuloa ja osallistumista Pohjois-Ugandassa. Hankkeen päätyttyä mukana olleiden naisten kyky toimia yrittäjinä on parantunut.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Uganda
Alue: Gulu ja Oyam
Kesto: 2014 – 2017
Budjetti: 409 800 € (neljälle vuodelle)
Hankkeen nimi: Economic empowerment and self-reliance project for women in Northern Uganda
Hyödynsaajien määrä: 1084
Kumppanijärjestö: Uganda Change Agents Association (UCAA)

Hankkeen aikana Pohjois-Ugandaan on perustettu 32 laina- ja säästöryhmää, joissa on yhteensä 1260 jäsentä.

Hyödynsaajat

Hankkeen ensisijaiset osallistujat ovat köyhiä naisia, joiden elanto on tullut maatalouden ja käsityöläisyyden parista. Valtaosa on leskinaisia, mutta mukana on myös HIV/AIDS-sairaita ja nuoria äitejä, jotka ovat käyneet koulua vain muutaman vuoden tai eivät lainkaan.

Vuoden 2016 loppuun mennessä hankkeesta oli hyötynyt jopa 1084 naista.

Laina- ja säästöryhmät

Hankkeessa mukana olevat naiset muodostavat naisryhmiä, jotka kehittyvät laina- ja säästöryhmiksi. Näiden päämääränä on kasvattaa perheiden tulotasoa säästämisen ja lainoituksen kautta. Jäsenet aloittavat tuloa tuottavaa toimintaa, josta pitkällä aikavälillä kehittyy elinkelpoisia, kestäviä yrityksiä. Nämä tulevat vähentämään köyhyyttä, vahvistamaan ruokaturvaa ja parantamaan lasten koulunkäyntimahdollisuuksia.

Vuoden 2016 loppuun mennessä ryhmät ovat säästäneet yhteensä 111 351 euroa, eli keskiarvoinen laina- ja säästöryhmän pääoma oli noin 3400 euroa. Pääoma on kasvanut 30,8 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2016 aikana lainoja sai 1084 naista.

Lainan keskiarvoinen koko oli 750 €, lainahaarukan ollessa 27 € – 1473 €. Lainojen koko on kasvanut keskimäärin 408 % edellisestä vuodesta. Näiden lainojen turvin aloitettiin lukuisia maatalousvoittoisia pienyrityksiä, kuten pieniä kyläkauppoja, hunajan tuotantoa, kanankasvatusta. Naisten ansiot ovat hankkeen myötä kasvaneet keskimääräisesti yli 400 %! Vuosiansiot vaihtelevat nyt 250 € ja 1350 euron välillä.

Koulutus

Naiset ovat saaneet koulutusta laina- ja säästöryhmän toiminnasta. Aiheina on ollut muun muassa:

 • järjestäytyminen
 • luottamusjohto ja sen valinta
 • ryhmän koko ja jäsenten valinta
 • ryhmän säännöt ja niiden luonti
 • sosiaalinen rahasto
 • lainoitustoiminta
 • jäsenten kehittymismahdollisuudet
 • kokousten määrä ja tiheys ja
 • tilikirjojen ylläpito.

Laina- ja säästöryhmien jäsenet saavat koulutusta muun muassa yritysmahdollisuuksien tunnistamisessa, johtajuudessa ja yrittäjyyden perustaidoissa, kuten taloushallinnosta ja asiakirjojen arkistoinnista.

Naiset ovat saaneet koulutusta myös vaikuttamistyöstä. Ryhmät ovat identifioineet yhteisöissään haasteita, joiden eteen he ovat alkaneet ryhmänä työskennellä. Esimerkiksi Padunyn kylän naiset ovat pyrkineet vaikuttamaan niihin esteisiin, jotka ovat vähentäneet tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia, kun taas Gwengdiyassa on nostettu esiin koulun huono opetustason ja vaadittu lapsille parempaa koulutusta.

Myös muut saavat koulutusta kuin hankkeen hyödynsaajat

Hanketta kylätasolle jalkauttava henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti ja innostetaan yrittäjyyden teemoihin. Näin kaikilla on sama ymmärrys tehdystä työstä ja sen tavoitteista. Kyliä kiertävä henkilökunta on avainasemassa hankkeen onnistumisen kannalta.

Vaikka hankkeen suoria hyödynsaajia ovatkin naiset, järjestetään aviomiehille säännöllisesti omia koulutuksia, joissa heille kerrotaan hankkeen teemoista ja niiden hyödyistä.

Lisäksi kylätason johtajat saavat koulutusta hankkeen sisällöstä ja niiden ansiosta he tukevatkin toiminnan tavoitteitta täysin.

Saavutuksia vuoden 2016 loppuun mennessä

Kukaan hankkeessa mukana olleista naisista ei ole raportoinut tulojensa laskeneen hankkeen aikana. Päinvastaisia tuloksia taas on raportoitu runsaasti:

 • 140 naista on hankkinut oman talon
 • 74 naista saanut ostettua maata
 • 390 ostettua lehmää
 • 1542 ostettua vuohta
 • 276 ostettua sikaa
 • 2984 ostettua kanaa ja ankkaa

Perheiden lisääntyneiden tulojen ansiosta on arvioitu, että lähes 2200 lasta on saanut paremmat edellytykset elämään hankekauden aikana: he ovat päässeet kouluun ja saaneet terveydenhuoltoa sitä tarvitessaan.

Vuoden 2016 aikana koulutettiin mm.

 • 125 miestä tasa-arvoasioista ja naisten oikeuksista
 • 60 naista laina- ja säästöryhmätoiminnasta, koko hankkeen aikana koulutettuja on 300
 • 80 naista johtajuudesta, koko hankkeen aikana koulutettuja on 110
 • 110 naista yrittäjyydestä, koko hankkeen aikana koulutettuja on 231
 • 156 naista ja 4 miestä Village Change Agenteiksi, jotka työskentelevät yhteisöjensä myönteisen kehityksen eteen
 • 60 naista vaikuttamistyöstä, koko hankkeen aikana koulutettuja on 430
 • 305 kylien jäsentä sukupuolikysymyksistä, koko hankkeen aikana koulutettuja on 385
 • 60 klaani- ja perinteistä johtajaa naisten oikeuksista
 • 60 naista maanomistusoikeuksista

Hankkeen puitteissa järjestettiin myös yksi opintomatka 30 naiselle, jotka pääsivät tutustumaan edistyksellisiin maatiloihin.

Vuonna 2016 Pohjois-Ugandaa koetteli kuivuuskausi, joka vaikutti maanviljelyyn. Tämä haasteellinen ajanjakso kuitenkin vaikutti vähemmän hankkeeseen osallistuneiden naisten hyvinvointiin kuin niiden, jotka eivät ole olleet mukana hankkeen koulutuksissa. Tämä osoittaa, että naisten haasteellisiin tilainteisiin sopeutumiskyky ja sitkeys on parantunut Naisten Pankin rahoittaman työn myötä.

Uganda Change Agents Association

UCAA on riippumaton ja voittoa tuottamaton kansalaisjärjestö, jolla on 230 toimipistettä eri puolilla Ugandaa ja noin 4200 jäsentä. Järjestön toiminta-ajatuksena on edistää maaseudun köyhien kykyä kehittää omaehtoisesti perheiden ja yhteisöjen toimeentuloa ja yleistä hyvinvointia ja osallistua yhteisöjensä sosiaaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Järjestö harjoittaa myös paikallisen ja kansallisen tason vaikuttamistoimintaa.

UCAAn jäsenet ovat järjestön kouluttamia ns. muutosagentteja (Change Agents), jotka toimivat vapaaehtoispohjalta yli 5000 ns. self-help –ryhmän tukena tulonhankinnan ja säästö- ja lainatoiminnan kehittäjinä. Ryhmien jäsenistä 82 % on aloittanut tuottavan tulonhankinnan (v. 2011). Järjestö on myös käynnistänyt ja ylläpitänyt nuorten ammatillista koulutusta toiminta-alueillaan.

Hankkeen vuosiraportit englanniksi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Työ tuo valtaa: ”Minusta on tullut vahva, itsenäinen nainen”

Saisiko olla paistettuja perunoita ja aimo annos naisvoimaa? Ugandalainen Amina Kagyia, 32, on perustanut Kamwengen slummialueelle Ugandan pääkaupunkiin Kampalaan katuravintolan. Ruoka on herkullista, mutta parasta antia ovat puheliaan ravintoloitsijan viljelemät...

Lue lisää

Slummialueen yrittäjästä kasvoi vaikuttaja

– Aloitin täysin tyhjästä, aloittaa Naome Nabukalu, 52, tarinansa. Tapasimme hänet Wakison slummialueella Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Jopa puolet kaupungin 3,5 miljoonasta asukkaasta asuu slummeissa ja kamppailee köyhyyden keskellä. Naome hankki...

Lue lisää

Perheleipomo ponnistaa slummeista – näin yksi yritys voi muuttaa kaiken

Saviset polut halkovat matalien talojen ja kojujen tiivistä verkostoa. Joku polttaa roskia, ja katku tuntuu kurkussa. Punertava hiekka pöllyää jaloissa Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Bodaboda-moottoripyörätaksit viuhuvat ohitse, mutta suurin osa ihmisistä...

Lue lisää

Matkablogi: työtä tekevät naiset murtavat ennakkoluuloja Ugandassa

Heti ensimmäisenä päivänä Ugandan pääkaupungissa Kampalassa huomasin, ettei mikään ollut kuten etukäteen luulin. Olimme kuvaajan, Antti Yrjösen, kanssa Kawempen slummialueella, missä oli hiljattain tapahtunut Isisin terrori-isku. Pelosta ei ollut tietoakaan,...

Lue lisää

Kot kot! Naisten Pankki perusti Ugandaan kanalayrityksen 

Ugandan Mityanan alueella sijaitseva Chiggi-kanala on ensimmäinen Naisten Pankin perustama yritys.   Chiggi noudattaa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteita: tavoitteena on kannattava liiketoiminta, mutta osinkoja ei jaeta, vaan mahdolliset voitot sijoitetaan takaisin toiminnan kehittämiseen.  Kanalan toiminta...

Lue lisää

Lokakuun webinaari 14.10.2020

Ajankohtaista Naisten Pankista Naisten Pankin menossa ja tulossa -kuulumiset. Naisten Pankki Ugandassa Kirkon Ulkomaanavun Ugandan maavastaava Suomessa on Nathalie Aubert. Hän kertoo meille omasta työstään, hankkeistamme ja siitä, miten koronavirus...

Lue lisää

Naisten Pankin Skills Donation -vapaaehtoistyötä Ugandassa

Lokakuussa sain mahdollisuuden osallistua Naisten Pankin Skills Donation -vapaaehtoistoimintaan ja lähteä Ugandaan selvittämään ja kehittämään paikallisten naistenpankin VSLA (Kyläsäästö- ja -lainayhdistyksen) jäsenten markkinoinnin tarpeita. Oli todella mielenkiintoista ja jännittävää lähteä...

Lue lisää

”Raha on parhaassa käytössä naisten käsissä” – Naisten Pankille 300 000 euron suurlahjoitus naisten yritystoiminnan kehittämiseen Afrikassa

– Lahjoituksen käyttötarkoituksena on edistää paikallisen toimeentulon edellytyksiä Afrikan maissa erityisesti naisyrittäjien tukemisella, nimettömänä pysyttelevä suurlahjoittaja sanoo. Hän toivoo lahjoituksen edesauttavan sitä, että ihmisten ei tarvitsisi muuttaa asuinsijoiltaan toimeentulon puutteen...

Lue lisää

Skills Donation –vapaaehtoisrekry: kolme avointa paikkaa nyt haussa!

Tehtävä 1: DRI Uganda toteuttaa Naisten Pankin rahoittamaa hanketta Ugandan pääkaupungin Kampalan slummeissa ja ympäröivällä maaseudulla. Tässä vuonna 2018 alkaneessa 3-vuotisessa hankkeessa perustetaan vuosittain 50 säästö- ja lainaryhmää (VSLA), joiden...

Lue lisää

Naisten Pankki laajentaa toimintaansa perustamalla Ugandaan kanalan

Ugandan pääkaupungin Kampalan lähiseudulle perustettava kanala vastaa monenlaisiin tarpeisiin. Yrityksen perustaminen ja naisten työllistymisen tukeminen sitä kautta on Naisten Pankille uudenlainen toimintatapa. Naisten Pankin kehittämisryhmän vetäjän Satu Mehtälän mukaan tavoitteena...

Lue lisää

Kanala

Maa: Uganda Alue: Länsi-Uganda Hankkeen nimi: Kanala Kanalahankkeen sijainniksi valikoitui Uganda monien positiivisten syiden vuoksi kuten jo olemassa oleva siipikarjateollisuus, paikallisen rehun saatavuus, yrittäjyyskulttuuri ja markkinatiedon saatavuus. Maassa on vahva yksityisomistuksen...

Lue lisää

Kanalahankkeen valmisteluvaihe

Maa: Uganda Alue: Länsi-Uganda Kesto: Lokakuu 2017 – maaliskuu 2018 (6 kuukautta) Budjetti: 70 000 € Hankkeen nimi: Kanalahankkeen valmisteluvaihe Naisten Pankin kanalahanke Ugandassa rakentuu Naisten Pankin vuosina 2015 – 2017 rahoittaman Sustainable Agriculture...

Lue lisää

Naisten Pankin työ kehitysmaiden naisten tukemiseksi laajenee vuonna 2018

Uudet hankkeet alkavat Ugandassa, Kambodžassa ja Myanmarissa. Hankkeet ovat isoja, ja niissä on mukana yhteensä jopa 17 500 ihmistä. Naisten Pankin ohjausryhmä päätti uusista hankkeista kokouksessaan lokakuussa. Uusien hankkeiden lisäksi...

Lue lisää

Naisryhmä antaa todellista tukea

Opilin kylä, Uganda. 39-vuotias kahdeksan lapsen äiti Nighty Angenjo kuuluu Naisten Pankin tukemaan Lubanga Lakica –naisryhmään. Nightyn kaksi vanhinta lasta ovat jo naimisissa ja viisi nuorinta käyvät koulua. Nightyllä ei...

Lue lisää

Äiti ja poika katsovat tulevaisuuteen

Uganda, Oding Village, Oding Parishin alue. 43-vuotiaalla Alice Anenalla on kahdeksan lasta. Alice elättää perheensä maanviljelyksellä. Lasten isä ei juuri osallistu perheen arkeen, suurena apuna Alicelle onkin hänen vanhin poikansa, 24-vuotias...

Lue lisää

Grace toteutti idean omasta ravintolasta Naisten Pankin avulla

Boli Ipiin kylä, Gulun alue, Uganda. 35-vuotias Grace Lakot on tyytyväinen ravintolan omistaja. Hän on neljän lapsen äiti, ja hänen aviomiehensä on puuseppä. Grace kuuluu kolmatta vuotta Naisten Pankin tukemaan...

Lue lisää

Unelmana pojan koulutus ja oma tiilitalo

Opilin kylä, Uganda. Kylässä asuvan, 18-vuotiaan Jennifer Lawinon elämä voisi olla hyvin erilaisella tolalla tällä hetkellä. Orpo, 2-vuotiaan pojan äiti on kohdannut nuoresta iästään huolimatta paitsi onnistumisia, myös suuria epäonnen...

Lue lisää

Naisten Pankin Uganda-illassa kuultiin vapaaehtoisten tarinoita

Uganda on yksi maailman köyhimmistä maista, jonka lähihistoria on verinen ja sotaisa. Ongelmana ovat edelleen köyhyys, korruptio ja varsinkin miesten runsas alkoholin käyttö. -Siitä huolimatta me näimme paljon toivoa ja...

Lue lisää

2017 Naisten Pankilta 1,1 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisille

Vuonna 2017 Naisten Pankki tukee naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa kuudessa kehitysmaassa lähes 1,1 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna hankkeiden parissa on 16 408 ihmistä. Afrikassa pitkäjänteistä työtä jatketaan Liberiassa, Sierra Leonessa ja...

Lue lisää

Naistenpankkilaisten matka Ugandaan helmikuussa 2017

Naisten Pankilla on ollut hankkeita Ugandassa aina perustamisvuodesta 2007 alkaen. Vuoden 2017 alussa tässä Itä-Afrikan maassa toteutetaan kahta naisten taloudellista ja sosiaalista asemaa vahvistavaa hanketta. Matka-ajankohta: viikon 6 ympärillä, ~4. – 12.2.2017 – matka...

Lue lisää

Vuonna 2017 Naisten Pankki tuo 16 000 naista toimeentulon pariin

Naisten Pankin ohjausryhmä päätti maanantaisessa kokouksessaan uusista hankesitoumuksista. Vuoden 2017 alussa alkaa neljä uutta kolmevuotista hanketta: Kambodzassa, Nepalissa, Myanmarissa ja Ugandassa. Uusissa hankkeissa on mukana 11 500 naista. Näiden lisäksi Naisten Pankki jatkaa...

Lue lisää

Naisten Pankki työskentelee 7 maassa vuonna 2016

Vuonna 2016 Naisten Pankilla on hankkeita 7 maassa, kolmella eri mantereella. Hankkeissa on tänä vuonna mukana yli 6250 ihmistä, joista valtaosa on naisia. Afrikassa naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa tuetaan Liberiassa, Sierra...

Lue lisää

Naisten Pankin hanketyö vuonna 2015

Vuonna 2015 Naisten Pankilla on yhdeksän hanketta kolmella mantereella: Guatemalassa, Liberiassa (2 hanketta), Sierra Leonessa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa, Nepalissa, Kambodžassa ja Myanmarissa. Näiden kahdeksassa maassa toteutettavien hankkeiden sitoumukset ovat...

Lue lisää

Uganda

Ugandan hankkeessa tuetaan naisten pienyrittäjyyttä säästö- ja lainaryhmiä ja yrittäjyyskoulutuksella...

Lue lisää

Naisten Pankki Uganda 2013

Naisten Pankin vapaaehtoiset kävivät helmikuussa 2013 tutustumassa Ugandassa Naisten Pankin toimintaan.

Lue lisää

Maantiellä Kampalasta Paderiin

Maantien reunat ja asfaltin syvät kuopat värittävät maisemaa kauniin punaiseksi. Punaisen kuumaksi. Ilma on kuuma ja kuiva. Muuten maisema on vihertävän keltainen ja ihmettelen missä värikkäät kukat ovat. Olen kuitenkin...

Lue lisää

Matkalla Kampalasta Sembabuleen

  Kirjoitamme tätä matkalla Kampalasta Sembabuleen. Huonokuntoinen tie hehkuu punaisena. Ohi kävelevät naiset kantavat uskomattomia taakkoja päidensä päällä. Lehmiä ja vuohia kulkee kaikkialla. Mobiiliraha näkyy vahvasti katukuvassa. Pienet majat ja...

Lue lisää

Nyt: Naisten Pankin vapaaehtoiset Ugandassa

Naisten Pankin vapaaehtoiset ovat tutustumassa Naisten Pankin hanketyöhön Ugandassa, Itä-Afrikassa viikolla 7. Matka on omakustanteinen. Seuraa kahdeksan hengen delegaation matkaa pitkin Ugandaa blogin kautta: www.kua.fi/NaistenPankkiUgandassa

Lue lisää

Naisten Pankin vapaaehtoiset Ugandassa

Istun Kampalassa, Ugandassa, hotelli Africanassa tätä kirjoittaessani. Aamu valkenee. Linnut metelöivät. Liikenne on jo vilkasta tässä noin 3,5 miljoonan asukkaan suurkaupungissa. Takana ovat ensimmäiset lomapäivät itäisen Afrikan ystävällisessä ja luonnoltaan...

Lue lisää

Kotiin pääsyssä on elämän kauneus

”Elämä leirillä oli vaikeaa” Alice oli 20-vuotias, kun hän joutui pakenemaan kotoa. ”Silloin oli paljon tappamista. Kasvatin vihanneksia puutarhassa, mutta sissit veivät sadon. Meillä ei ollut mitään syötävää ja sissit...

Lue lisää