Women in Development Project for Yumbe district, Uganda 2018 – 2020

Women in Development Project for Yumbe district -hanke käynnistyy vuoden 2018 alussa.

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudulla asuvien naisten tulojen parantumista.

 

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudulla asuvien naisten tulojen parantumista Yumben alueella Pohjois-Ugandassa. Tavoite saavutetaan johtamiskoulutuksen, yrittäjyyskoulutuksen ja yhteisön voimauttamisen kautta.

Hankkeen vaikuttavuus
Hanke parantaa naisten kykyä aloittaa, suunnitella ja hoitaa yrityksiä ammattimaisesti ja tuottavasti.
Hanke parantaa naisten kykyä ottaa aktiivinen rooli yhteisöissä ja tulla yhteisöjen voimaantuneiksi jäseniksi. Näin naiset voivat ottaa osaa päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän ja heidän perheidensä hyvinvointiin.
Yhteistyökumppanin ja naisryhmien tehokkuutta vahvistetaan Naisten Pankin Skills Donation -vapaaehtoisohjelman avulla.

Hyödynsaajat
Hankkeella tulee olemaan jopa 1200 hyödynsaajaa. Erityisen haavoittuvassa asemassa elävät naiset (esimerkiksi sodassa puolisonsa menettäneet ja orpojen kanssa elävät) ovat etusijalla.

Uganda Change Agents Association
UCAA on riippumaton ja voittoa tuottamaton kansalaisjärjestö, jolla on 230 toimipistettä eri puolilla Ugandaa ja noin 4200 jäsentä. Järjestön toiminta-ajatuksena on edistää maaseudun köyhien kykyä kehittää omaehtoisesti perheiden ja yhteisöjen toimeentuloa ja yleistä hyvinvointia ja osallistua yhteisöjensä sosiaaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Järjestö harjoittaa myös paikallisen ja kansallisen tason vaikuttamistoimintaa.