Economic empowerment project for Women 2007 – 2014

Paderin ja Sembabulen alueilla Ugandassa toimii naisten johtamia säästö- ja lainaryhmiä. Naisten Pankin rahoittaman toiminnan tavoitteena oli kotitalouksien tulojen nostaminen tukemalla toimivia tulonhankkimiskeinoja ja tarjoamalla koulutusta. Hankkeen rahoitus aloitettiin jo vuonna 2007, heti Naisten Pankin perustamisen jälkeen.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Uganda
Alue: Sembabule (2007 – 13) ja Pader (2011 – 2014)
Kesto: 2007 – 2010 ja 2011 – 2013, 2014
Hankkeen nimi: Economic empowerment project for Women
Hyödynsaajien määrä: 2594
Kumppanijärjestö: Lutheran World Federation

Naisten Pankki tuki Sembabulessa ja Paderissa säästö- ja lainaryhmien toimintaa. Työn pääpaino oli säästämisellä, sekä erilaisissa ryhmäläisille annetuissa taito- ja yrittäjyyskoulutuksissa. Naisten Pankin rahoituksen myötä maahan perustettiin yli 160 säästö- ja lainaryhmää.

Sembabulessa suurin osa Naisten Pankin tukemista ryhmistä koostuu hiv-positiivisista aikuisista, pääosin naisista. Sembabulen laina- ja säästöryhmät on perustettu aiemmin toimineiden ns. oma-apuryhmien pohjalta, joiden tavoitteena oli rohkaista hiv-positiivisia ja näiden läheisiä täysipainoiseen elämään ja tukea heitä mm. lääkkeiden hankinnassa. Osassa ryhmiä on myös AIDS-tukihenkilöitä.

Laina- ja säästöryhmän jäseniä säästölippaansa äärellä.

Naisten Pankin tuen myötä säästöryhmien jäsenille järjestettiin koulutuksia muun muassa yrittäjyydestä, yrityksen johtamisesta, maataloudesta, ihmisoikeuksista, perhesuunnittelusta ja ruoan prosessoinnista.

Ryhmät organisoivat yhteistä tulonhankintaa, esimerkiksi hankkimalla vuohia ja kanoja tai siemeniä ja taimia. Näin ryhmät saivat lisäansioita jäsenten säästöjen lisäksi. Ryhmien yhteisprojektit keskittyivät usein maataloushankkeisiin: yhteisesti kasvatettu sato tai eläimet myydään ja tuotolla kerrytetään ryhmän pääomaa, joka kiertää lainoina jäsenten keskuudessa.

Yksittäisten jäsenten ottamat lainat käytettiin oman perheen tulonhankintaan. Jäsenet hankkivat esimerkiksi lannoitteita kahvipensaille, ostivat lihotussikoja tai perustivat pieniä kauppaliikkeitä.

Uusien tulonlähteiden ja kotitalouden tulojen kasvamisen ansiosta perheiden on nyt helpompi maksaa lasten koulumaksut, säästää viikoittain ja ostaa peruselintarvikkeita.

Sembabulessa koulutettiin kymmeniä tyttöjä ompelijoiksi ja kampaajiksi oppisopimuksella.

Esimerkkejä koulutuksista:

 • laina- ja säästöryhmien toimintamallin metodologia
 • yrittäjyyskoulutus
 • Farming as Business –koulutus
 • johtajuuskoulutus
 • maataloustuotteiden prosessointi
 • vihannesten viljely
 • opintomatkat

Esimerkkejä toimeentulokeinoista, joita hankkeen myötä alettiin harjoittaa:

Kuivatut kalat käyvät kaupan.

 • vähittäiskaupan perustaminen
 • kuivakalan myynti
 • hiilen myynti
 • rohdoskaupan perustaminen
 • siipikarjatuotanto
 • hunajan tuotanto
 • sikojen kasvatus
 • maanviljely
 • ompelijana toimiminen
 • kampaajana toimiminen
 • ravintolan perustaminen
 • leipurina toimiminen
 • maissinjauhatus

hankkeen vuosiraportti englanniksi –>