Miksi tuemme naisia

Nainen nojaa kädet puuskassa seinään ja hymyilee

Lahjoita

euroa


Maailma ei ole tasa-arvoinen ja erityisen epäoikeudenmukainen se on naisille aivan kaikkialla. Tarvittava voima muutokseen on naisissa itsessään ja Naisten Pankilla on keinot sen käyttöön ottamiseen. Miksi koulutus ja ammatti ovat avain tasa-arvon toteutumiseen?

Kuvittele tilanne, jossa puolisosi on lähtenyt ulkomaille töihin. Yhteys häneen on katkennut kuukausia sitten ja rahalähetystä ei ole kuulunut eikä sinulla ei ole omia tuloja. Lapset tarvitsevat koulutarvikkeita ja samassa taloudessa asuvien appivanhempien pitäisi päästä lääkäriin, omasta kasvimaasta saatavat vihannekset menevät kaikki perheen ruokkimiseen.

Kuviteltu tilanne on arkipäivää lukuisille naisille maailmassa. Esimerkiksi Nepalin maaseudulla työpaikkoja ei ole ja suurin osa työikäisistä miehistä lähtee ulkomaille tienaamaan.

Kotiin jäävä perhe on riippuvainen ulkomailta tulevista rahalähetyksistä. Yksittäinen raha-avustus tai lapselle lahjoitetut koulutarvikkeet lievittävät akuuttia hätää, mutta muutokseen tarvitaan muutakin. Rohkeutta, omanarvontuntoa, kestävää työtä ja toimeentuloa sekä ennen kaikkea yhteistyötä!

Nainen kävelee sillalla.

Nainen kävelee sillalla Nepalissa.


Köyhyydellä on naisen kasvot
 

Äärimmäisessä köyhyydessä elää 689 miljoonaa ihmistä, se on enemmän kuin koko EU:ssa on asukkaita.

Äärimmäisessä köyhyydessä elävistä enemmistö on naisia ja neljä viidestä asuu maaseudulla. Köyhässä yhteisössä elävä nainen on erityisen haavoittuva epätasa-arvoisen asemansa vuoksi. Jos nainen on riippuvainen muiden tuloista ja turvasta, hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä omia valintoja.

Kirkon Ulkomaanavun toimeentulotyön vanhempi asiantuntija Ulla Sarasalmi on työskennellyt Naisten Pankin hankkeiden parissa vuosien ajan. Hän on työssään nähnyt, kuinka äärimmäisestä köyhyydestä voi nousta koulutuksen ja työn avulla. 

– Haastattelin naisia Ugandassa köyhyydestä ja he sanoivat, että köyhä on sellainen, joka ei pysty tekemään työtä. Työnteon voi estää vamma tai sairaudet, mutta myös kodintyöt ja hoivataakka. Köyhin on yksinäinen nainen, jolla on paljon lapsia, Sarasalmi kertoo.  

Köyhissä yhteisöissä lapsiluku on suuri. Lasten- ja kodinhoito vie paljon aikaa, ja se on pois palkkatyöltä ja maanviljelyltä. Maailmassa vain 63 prosenttia työikäisistä naisista on töissä.

Toisaalta taas naiset tekevät kolme kertaa enemmän palkatonta työtä kuin miehet. Ongelma on globaali mutta erityisen räikeää se on hauraissa maissa. Hauraissa maissa epätasa-arvo näkyy siinä, että köyhä nainen on aina riippuvainen muista.  

Kriisit ja katastrofit kiristävät naisten huonoa asemaa entisestään.

Koronapandemia on vaikeuttanut työntekoa ja sitonut naiset tiiviimmin kodinpiiriin ja hoivatyöhön. Ilmastokriisikin vaikeuttaa naisten työntekoa osumalla aloihin, joilla naiset toimivat, kuten maanviljelyyn. Alemman koulutustason vuoksi naiset eivät saa yhdenvertaisesti tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta.  

Naisten koulutus tukee kestävää kehitystä 

Tyttöjen koulutusta pidetään yhtenä tehokkaimpana keinona kestävän kehityksen tukemiseen. Koulutettu äiti pystyy tarjoamaan lapsilleen paremman ja turvallisemman elämän.

Koulutetut vanhemmat todennäköisemmin myös panostavat omien lastensa koulutukseen eikä lasten tarvitse keskeyttää koulua työnteon vuoksi. Lukutaito ja koulutus antavat mahdollisuuden saada ja etsiä tietoa. 

– Nykyelämä on sellaista, että me kaikki tarvitsemme perustiedot, kuten luku- ja laskutaidon selvitäksemme. Elämä perustuu ohjeisiin, sopimuksiin ja kirjoitettuun tekstiin. Oikean tiedon saaminen on lukutaidon varassa, Sarasalmi kertoo.

Luokassa istuvia naisia. Etualalla nainen nojaa takana olevaan pulpettiin.

Naisia lukutaitoopetuksessa Keski-Afrikan tasavallassa.

Lukutaito turvaa ihmisten elämää lähtien pienistä asioita. Esimerkiksi, kun saat sairaalle lapsellesi lääkkeet, osaat lukea niiden mukana tulevan ohjeen ja hoitaa lasta niin, että hän parantuu. Terveydestä huolehtiminen vaati pääsyn oikean tiedon lähteille.

Ennen kaikkea koulutus on suuri mahdollistaja muutokselle.

Koulutus avaa ovia uuteen tietoon sekä lisää liikkumismahdollisuuksia sekä henkisesti että fyysisesti. Monissa kulttuureissa naisen elinpiiri on rajoitettu kotiin ja kodinaskareisiin. Miehet liikkuvat palkkatöiden vuoksi ja saavat vaikutteita ympäröivästä maailmasta. Koulutus avaa maailmaa sekä ruokkii unelmia.  

Koulutuksen merkitys muutokselle ja kehitykselle on valtava. Esimerkiksi monipuolinen tieto ilmastonmuutoksesta, siihen sopeutumisesta ja kestävistä maanviljelyratkaisuista ovat elintärkeitä ilmastokriisiin vastaamisessa. 

Itsetienattu raha tuo vaikutusmahdollisuuksia  

Kaikki naiset tekevät työtä, mutta kaikesta työstä ei makseta palkkaa.Kodeissa ja virallisen talouden ulkopuolella tehdään paljon palkatonta ja sen vuoksi näkymätöntä työtä. Suuri osa näkymättömästä työstä on hoivatyötä eli kodin piirissä tapahtuvaa lapsista, sairaista ja ikääntyneistä huolehtimista sekä käsitöitä ja pienviljelyä. 

Maailmanlaajuisesti naiset tekevät 75 prosenttia palkattomasta työstä ja kuluttavat siihen kolmesta kuuteen tuntia päivässä. 

Tilanteessa, joissa naisten tekemä osuus työstä on palkatonta, on miehillä katsottu olevan vahvempi oikeutus päättää kotitalouden varojen ja omaisuuden käytöstä. Tämä ajattelumalli kuitenkin unohtaa naisten kodissa tekemän työn merkityksen miesten tulohankkimistyön mahdollistajana. Itsetienattu palkka tuo naisille taloudellista riippumattomuutta ja aitoja vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämäänsä.  

Nainen kävelee kanalassa ja pitelee munakennoa sylissään

Ugandalainen Esther Mugweri kerää Kampalaan lähetettäviä kananmunia lattiakanalassa. 


Päätöksenteko ja kestävä kehitys
 

Naisten asemaa korjataan usein suhteessa siihen mitä se oli aiemmin, kohennetaan lähtötilannetta, vaikka tavoitteena tulisi olla aito tasa-arvo. Sen vuoksi tasa-arvo vaatii toteutuakseen naisia johtaviin asemiin ja niihin pöytiin, joissa päätöksiä tehdään. 

Naisten Pankin tavoitteena on naisten itsenäinen toimeentulo, joka tuo mahdollisuuden päättää omasta rahankäytöstä. Se lisää tasa-arvoa perheen sisällä, mutta myös yhteisössä ja yhteiskunnassa. Lisääntyvä päätäntävalta luo rohkeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan muillakin tavoin. 

– Nepalin paikallisvaaleissa vuonna 2017 Naisten Pankin tukemien osuuskuntien naiset keskittivät äänensä ja varmistivat, että heidän oma ehdokkaansa menee läpi. Ja he onnistuivat. Ehdokas valittiin kunnanvaltuustoon, Sarasalmi kertoo.

Muutoksen ketju lähtee siitä, että naiset eivät enää ole vain kodinpiirissä. Naiset, jotka ovat nousseet vaikeasta asemasta parempaan ovat positiivisia esimerkkejä siitä, että muutos on mahdollinen. Tasa-arvo on sitä, että kaikilla on ääni.

– Osuuskunnissa naiset heräävät omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Sillä, mitä me yhdessä tehdään, on merkitystä. Kun nainen on täysin kodinpiiriin sidottu, hän ei pääse kokemaan ryhmän voimaa, Sarasalmi sanoo.

Yhteisöt muutetaan yhdessä  

Naisten Pankin tukemissa hankkeissa näkymätöntä tehdään näkyväksi muuan muassa jalostamalla kotona tehtäviä töitä kaupallisesti kannattaviksi. Esimerkiksi kehittämällä käsitöiden tuotantoa tai tehostamalla viljelyä, niin että tuotteita on mahdollista myydä eteenpäin. Myynnistä saatuja varoja säästämällä ja uudelleensijoittamalla esimerkiksi parempiin koneisiin, tehostetaan toimintaa entisestään. 

Kaksi naista etualalla asettelevat tavaroita. Taustalla oleva nainen katsoo kaukaisuuteen.

Puheenjohtaja Adah Tukahirwa (keskellä) valvoo, että kaikki tapahtuu sääntöjen mukaisesti säästöryhmän tapaamisissa.

Naisten Pankin työn ydintä ovat naisten säästöryhmät ja osuuskunnat sekä niiden tukeminen. Yhteistyön ensisijainen tavoite on taloudellisesti kannattavampi toiminta. Säästöryhmän jäsenet voivat esimerkiksi saada matalakorkoista lainaa toimintansa kasvattamiseen. Osuuskunnat voivat yhdessä hankkia esimerkiksi viljelyyn tarvittavia tarvikkeita ja saada ne näin halvemmalla kuin tilaamalla yksin. Tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja myynti on tehokkaampaa yhdessä. 

Osuuskunnat luovat yhteisön, jolla on vaikutusmahdollisuuksia muihinkin naisten elämään arjessa vaikuttaviin asioihin. Esimerkiksi osuuskuntien yhteyteen on perustettu väkivallan vastaisia komiteoita. Tämän toiminnan ansioista naisiin kohdistuva väkivalta voidaan nostaa esiin ja siihen on mahdollista puuttua.   

Toisten tuki on tärkeää paikallisesti ja globaalisti 

Alussa pohdittiin naisten tilannetta Nepalin maaseudulla. Naisten Pankin tukemassa toiminnassa mukana olevien ei tarvitse jäädä odottamaan miehen rahalähetyksiä tai kotiinpaluuta. Yrittäjyyskoulutus ja osuuskunnantuki mahdollistavat oman yritystoiminnan. Lukuisat Naisten Pankin tukemat naiset tuottavat käsitöitään markkinoille tai pyörittävät omaa kauppaa tai kahvilaa. Tuloista riittää lasten koulunkäyntiin ja säästöönkin. 

Naisten Pankin tukemista ryhmistä osallistujat saavat muutakin kuin paremman toimeentulon. Säästöryhmä voi tarvittaessa lainata varoja akuuttiin kriisiin, kuten sairastumiseen. Tai tukea ryhmäläistä säästämään lasten koulunkäyntiä varten. Taloudellisen tuen lisäksi ryhmäläisten kesken jaetaan huolia ja murheita sekä autetaan toisia lasten- ja kodinhoidossa sekä tuetaan työnteossa.

Yhteisön tuki kaikilla osa-alueilla on äärimmäisen tärkeää oman toimeentulon kohentamisessa ja tasa-arvon kehittymisessä. 

Meistä jokaisella on mahdollisuus toimia suoraan tasa-arvon ja toimeentulon hyväksi. Esimerkiksi Naisten Pankin kuukausitukijana teet muutoksesta mahdollista 7 maassa. Kestävän kehityksen takaamiseen ja ilmastokriisiin vastaamiseen tarvitaan kaikkia. Naisten Pankki tukee ja on mukana, jotta naiset ympäri maailman voivat päättää omasta elämästään ja toimia muutosvoimana kohti kestävämpää maailmaa.

Tutustu kuukausilahjoittamiseen tarkemmin täällä.

Muuta maailma kanssamme tänään >>

Lähteet: World Bank, UN Women, Carolibe Criado Perez (2019): Näkymättömät naiset