Pääoma 2021

naisten pankin säästö- ja lainaryhmien ja osuuskuntien itse keräämä pääoma vuonna 2021 oli yli 2 miljoonaa euroa. Lainansaajia oli yli 12 000 ja lainamäärät olivat tyypillisesti 35-400 euroa.