Economic empowerment and self-reliance project for women in Northern Uganda

Neljävuotisen hankkeen tavoitteena on parantaa haavoittuvassa asemassa olevien naisten toimeentuloa ja osallistumista Pohjois-Ugandassa. Hankkeen päätyttyä mukana olleiden naisten kyky toimia yrittäjinä on parantunut.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Maa: Uganda
Alue: Gulu ja Oyam
Kesto: 2014 – 2017
Budjetti: 409 800 € (neljälle vuodelle)
Hankkeen nimi: Economic empowerment and self-reliance project for women in Northern Uganda
Hyödynsaajien määrä: 900
Kumppanijärjestö: Uganda Change Agents Association (UCAA)

 

Hankkeen aikana on Pohjois-Ugandaan perustetaan 30 laina- ja säästöryhmää, joissa on yhteensä 900 jäsentä.

Hyödynsaajat

Hankkeen ensisijaiset osallistujat ovat köyhiä naisia, joiden elanto on tullut maatalouden ja käsityöläisyyden parista. Valtaosa on leskinaisia, mutta mukana on myös HIV/AIDS-sairaita ja nuoria äitejä, jotka ovat käyneet koulua vain muutaman vuoden tai eivät lainkaan.

Laina- ja säästöryhmät

Hankkeessa mukana olevat naiset muodostavat naisryhmiä, jotka kehittyvät laina- ja säästöryhmiksi. Näiden päämääränä on kasvattaa perheiden tulotasoa säästämisen ja lainoituksen kautta. Jäsenet aloittavat tuloa tuottavaa toimintaa, josta pitkällä aikavälillä kehittyy elinkelpoisia, kestäviä yrityksiä. Nämä tulevat vähentämään köyhyyttä, vahvistamaan ruokaturvaa ja parantamaan lasten koulunkäyntimahdollisuuksia.

Vuonna 2014 ryhmät säästivät ja lainoittivat yhteensä 15 873 euron edestä. Näiden lainojen turvin aloitettiin lukuisia pienyrityksiä.

Koulutus

Naiset ovat saaneet koulutusta laina- ja säästöryhmän toiminnasta. Aiheina on ollut muun muassa:

  • järjestäytyminen
  • luottamusjohto ja sen valinta
  • ryhmän koko ja jäsenten valinta
  • ryhmän säännöt ja niiden luonti
  • sosiaalinen rahasto
  • lainoitustoiminta
  • jäsenten kehittymismahdollisuudet
  • kokousten määrä ja tiheys ja
  • tilikirjojen ylläpito.

Laina- ja säästöryhmien jäsenet saavat koulutusta muun muassa yritysmahdollisuuksien tunnistamisessa, johtajuudessa ja yrittäjyyden perustaidoissa, kuten taloushallinnosta ja asiakirjojen arkistoinnista.

Naiset ovat saaneet koulutusta myös vaikuttamistyöstä. Ryhmät ovat identifioineet yhteisöissään haasteita, joiden eteen he ovat alkaneet ryhmänä työskennellä. Esimerkiksi Padunyn kylän naiset ovat pyrkineet vaikuttamaan niihin esteisiin, jotka ovat vähentäneet tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia kun taas Gwengdiyassa on nostettu esiin koulun huono opetustason ja vaadittu lapsille parempaa koulutusta.

Vuonna 2014 620 naista osallistui yllämainittuihin koulutuksiin ja heistä 67 % on onnistunut aloittamaan omaa yritystoimintaa, jolla pystyy elättämään oman perheensä.

Myös muut saavat koulutusta kuin hankkeen hyödynsaajat

Hanketta kylätasolle jalkauttava henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti ja innostetaan yrittäjyyden teemoihin. Näin kaikilla on sama ymmärrys tehdystä työstä ja sen tavoitteista. Kyliä kiertävä henkilökunta on avainasemassa hankkeen onnistumisen kannalta.

Hankkeeseen osallistuvien naisten aviomiehille järjestetään omia koulutuksia, joissa heille kerrotaan hankkeen hyödyistä ja teemoista.

Lisäksi kylätason johtajat saavat koulutusta hankkeen sisällöstä ja niiden ansiosta he tukevatkin toiminnan tavoitteitta täysin.

Uganda Change Agents Association

UCAA on riippumaton ja voittoa tuottamaton kansalaisjärjestö, jolla on 230 toimipistettä eri puolilla Ugandaa ja noin 4200 jäsentä. Järjestön toiminta-ajatuksena on edistää maaseudun köyhien kykyä kehittää omaehtoisesti perheiden ja yhteisöjen toimeentuloa ja yleistä hyvinvointia ja osallistua yhteisöjensä sosiaaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Järjestö harjoittaa myös paikallisen ja kansallisen tason vaikuttamistoimintaa.

UCAAn jäsenet ovat järjestön kouluttamia ns. muutosagentteja (Change Agents), jotka toimivat vapaaehtoispohjalta yli 5.000 ns. self-help –ryhmän tukena tulonhankinnan ja säästö- ja lainatoiminnan kehittäjinä. Ryhmien jäsenistä 82 % on aloittanut tuottavan tulonhankinnan (v. 2011). Järjestö on myös käynnistänyt ja ylläpitänyt nuorten ammatillista koulutusta toiminta-alueillaan.

 

Takaisin -> Uganda

Hankkeiden vuosiraportit englanniksi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Naisten Pankin Uganda-illassa kuultiin vapaaehtoisten tarinoita

Uganda on yksi maailman köyhimmistä maista, jonka lähihistoria on verinen ja sotaisa. Ongelmana ovat edelleen köyhyys, korruptio ja varsinkin miesten runsas alkoholin käyttö. -Siitä huolimatta me näimme paljon toivoa ja...

Lue lisää

2017 Naisten Pankilta 1,1 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisille

Vuonna 2017 Naisten Pankki tukee naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa kuudessa kehitysmaassa lähes 1,1 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna hankkeiden parissa on 16 408 ihmistä. Afrikassa pitkäjänteistä työtä jatketaan Liberiassa, Sierra Leonessa ja...

Lue lisää

Women’s Income Generating Support

Naisten Pankki aloittaa uuden hankkeen uudella alueella Ugandassa. Women’s Income Generating Support -hanke ajoittuu vuosille 2017 – 2019 ja sen kokonaisbudjetti on 240 000 €. Työ tulee tavoittamaan jopa 4800 naista...

Lue lisää

Naistenpankkilaisten matka Ugandaan helmikuussa 2017

Naisten Pankilla on ollut hankkeita Ugandassa aina perustamisvuodesta 2007 alkaen. Vuoden 2017 alussa tässä Itä-Afrikan maassa toteutetaan kahta naisten taloudellista ja sosiaalista asemaa vahvistavaa hanketta. Matka-ajankohta: viikon 6 ympärillä, ~4. – 12.2.2017 – matka...

Lue lisää

Vuonna 2017 Naisten Pankki tuo 16 000 naista toimeentulon pariin

Naisten Pankin ohjausryhmä päätti maanantaisessa kokouksessaan uusista hankesitoumuksista. Vuoden 2017 alussa alkaa neljä uutta kolmevuotista hanketta: Kambodzassa, Nepalissa, Myanmarissa ja Ugandassa. Uusissa hankkeissa on mukana 11 500 naista. Näiden lisäksi Naisten Pankki jatkaa...

Lue lisää

Naisten Pankki työskentelee 7 maassa vuonna 2016

Vuonna 2016 Naisten Pankilla on hankkeita 7 maassa, kolmella eri mantereella. Hankkeissa on tänä vuonna mukana yli 6250 ihmistä, joista valtaosa on naisia. Afrikassa naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa tuetaan Liberiassa, Sierra...

Lue lisää

Naisten Pankin hanketyö vuonna 2015

Vuonna 2015 Naisten Pankilla on yhdeksän hanketta kolmella mantereella: Guatemalassa, Liberiassa (2 hanketta), Sierra Leonessa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa, Nepalissa, Kambodžassa ja Myanmarissa. Näiden kahdeksassa maassa toteutettavien hankkeiden sitoumukset ovat...

Lue lisää

Uganda

Ugandan hankkeessa tuetaan naisten pienyrittäjyyttä säästö- ja lainaryhmiä ja yrittäjyyskoulutuksella...

Lue lisää

Naisten Pankki Uganda 2013

Naisten Pankin vapaaehtoiset kävivät helmikuussa 2013 tutustumassa Ugandassa Naisten Pankin toimintaan.

Lue lisää

Maantiellä Kampalasta Paderiin

Maantien reunat ja asfaltin syvät kuopat värittävät maisemaa kauniin punaiseksi. Punaisen kuumaksi. Ilma on kuuma ja kuiva. Muuten maisema on vihertävän keltainen ja ihmettelen missä värikkäät kukat ovat. Olen kuitenkin...

Lue lisää

Matkalla Kampalasta Sembabuleen

  Kirjoitamme tätä matkalla Kampalasta Sembabuleen. Huonokuntoinen tie hehkuu punaisena. Ohi kävelevät naiset kantavat uskomattomia taakkoja päidensä päällä. Lehmiä ja vuohia kulkee kaikkialla. Mobiiliraha näkyy vahvasti katukuvassa. Pienet majat ja...

Lue lisää

Nyt: Naisten Pankin vapaaehtoiset Ugandassa

Naisten Pankin vapaaehtoiset ovat tutustumassa Naisten Pankin hanketyöhön Ugandassa, Itä-Afrikassa viikolla 7. Matka on omakustanteinen. Seuraa kahdeksan hengen delegaation matkaa pitkin Ugandaa blogin kautta: www.kua.fi/NaistenPankkiUgandassa

Lue lisää

Naisten Pankin vapaaehtoiset Ugandassa

Istun Kampalassa, Ugandassa, hotelli Africanassa tätä kirjoittaessani. Aamu valkenee. Linnut metelöivät. Liikenne on jo vilkasta tässä noin 3,5 miljoonan asukkaan suurkaupungissa. Takana ovat ensimmäiset lomapäivät itäisen Afrikan ystävällisessä ja luonnoltaan...

Lue lisää

Kotiin pääsyssä on elämän kauneus

”Elämä leirillä oli vaikeaa” Alice oli 20-vuotias, kun hän joutui pakenemaan kotoa. ”Silloin oli paljon tappamista. Kasvatin vihanneksia puutarhassa, mutta sissit veivät sadon. Meillä ei ollut mitään syötävää ja sissit...

Lue lisää